Ahoana ny fampiasana LayerGenius?

Video 1- LayerGenius - Ahoana ny atao raha hampiasa ny Layer Genius voalohany

Video 2 LayerGenius - Ahoana no fampidirana ny momba ny fiompianao

Video 3 LayerGenius - Ahoana no fandraisana raki-tsoratra isanandro mandritran’ny fotoana fiompiana

Video 4 LayerGenius - Ahoana no fandraisana raki-tsoratra isanandro ho an’ny akoho efa manatody

Video 5 LayerGemius - Ahoana no famakiana ny tatitra an-tsary momba ny famokarana

Video 6 LayerGenius - Ahoana no famakiana ny tatitra an-tsary momba ny famokarana (tohiny)

Video 7 LayerGenius - Ahoana no fandraisana fanapahan-kevitra avy amin’ny tatitra an-tsary

image4ssje.png